Wyszukaj | Działki

Działka 1800 m2 Magdalenka ul.Konieczna

  • Cena: 595000 PLN
  • ID OFERTY: 126182

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Rodzaj ogłoszenia: Sprzedaż

Rynek: Wtórny

Działka 1800 m2 Magdalenka ul.Konieczna

Leśno-ogrodowa, działka o powierzchni 1800 m2 w północnej części Magdalenki.
Prostokąt o wymiarach 42 na 37 m z możliwym wjazdem od ul.Koniecznej lub ul. Polanki.
W ulicy Koniecznej i odległości 50 m dostępne media: prąd, gaz, woda, kanalizacja.
Istnieje możliwość zakupu sąsiednich działek o powierzchni 1800 m2.
Dostępne wszystkie dokumenty potrzebne do nabycia 1 lub 2 działek.
Zapraszamy z wizytą terenową po wcześniejszym umówieniu terminu.
1) maksymalna intensywność zabudowy netto na poziomie 0,2,
2) minimalna powierzchnię działki wielkości 1800 m2, z tolerancją do 10%.
3) maksymalny procent zabudowy – 20%,
4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 75%,
5) minimalna szerokość frontu działek budowlanych – 25 m.
2. Dopuszcza się realizację na jednej działce budowlanej najwyżej jednego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.
3. Rysunek planu wskazuje linie zabudowy, przy czym nieprzekraczalne linie zabudowy dla
budynków mieszkalnych dotyczą również zabudowy jej towarzyszącej, w tym garaży.
W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy terenów oznaczonych symbolem MNe ustala
się:
1) wysokość budynków – do dwóch kondygnacji w tym poddasze użytkowe, przy
zachowaniu łącznej maksymalnej wysokości budynku od obecnego poziomu
terenu do kalenicy – 10,0 m;
2) nakaz stosowania spadzistych dachów, o kącie nachylenia połaci do 45°;
3) szerokość elewacji frontowej budynków w granicach: 10 m – 20 m.


INFORMACJE FINANSOWE

Cena: 595000 PLN
Powierzchnia: 1800 m2
Cena za m2: 330 PLN/m2

LOKALIZACJA

Ulica: Konieczna
Miasto: Magdalenka
Dzielnica: Magdalenka