Wyszukaj | Działki

Działka 1801 m2 Magdalenka ul. Polanki

  • Cena: 640000 PLN
  • ID OFERTY: 126975

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Rodzaj ogłoszenia: Sprzedaż

Rynek: Wtórny

Działka 1801 m2 Magdalenka ul. Polanki

Leśno-ogrodowa, działka o powierzchni 1800 m2 w północnej części Magdalenki.
Prostokąt o wymiarach 42 na 37 m z wjazdem od  ul. Polanki.
W ulicy Koniecznej i odległości 100 m dostępne media: prąd, gaz, woda, kanalizacja.
Zapraszamy z wizytą terenową po wcześniejszym umówieniu terminu.
1) maksymalna intensywność zabudowy netto na poziomie 0,2,
2) minimalna powierzchnię działki wielkości 1800 m2, z tolerancją do 10%.
3) maksymalny procent zabudowy – 20%,
4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 75%,
5) minimalna szerokość frontu działek budowlanych – 25 m.
2. Dopuszcza się realizację na jednej działce budowlanej najwyżej jednego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.
W zakresie parametrów i wskaźników zabudowy terenów oznaczonych symbolem MNe ustala
się:
1) wysokość budynków – do dwóch kondygnacji w tym poddasze użytkowe, przy
zachowaniu łącznej maksymalnej wysokości budynku od obecnego poziomu
terenu do kalenicy – 10,0 m;
2) nakaz stosowania spadzistych dachów, o kącie nachylenia połaci do 45°;
3) szerokość elewacji frontowej budynków w granicach: 10 m – 20 m.


INFORMACJE FINANSOWE

Cena: 640000 PLN
Powierzchnia: 1801 m2
Cena za m2: 355 PLN/m2

LOKALIZACJA

Ulica: Konieczna
Miasto: Magdalenka
Dzielnica: Magdalenka