Wyszukaj | Działki

Leśna, sosnowo-dębowa działka w Magdalence

  • Cena: 850000 PLN
  • ID OFERTY: 127323

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Rodzaj ogłoszenia: Sprzedaż

Rynek: Wtórny

Leśna, sosnowo-dębowa działka w Magdalence

Bardzo ładna, zalesiona działka w Magdalence przy ulicy Koniecznej..
Wjazd możliwy od ulicy Koniecznej lub Polanki.
Na działce stary, drewniany domek letniskowy i teren mieszkaniowy symbol B, pozostała część działki oznaczona jako las z symbolem Ls
Działka zalesiona sosnami i dębami, oczyszczona z zarośli i ogrodzona siatką.
Mili, młodzi sąsiedzi kończą remont domu obok. 
Wymiary działki 27 na 86 m.
Prąd i gaz w ulicy, na działce obok, woda i kanalizacja do zgłoszenia przyłączy w Gminie.
Dokumentacja projektowa wraz z wnioskiem o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej została złożona do Starosty Piaseczyńskiego w lipcu br.
Dostępne aktualne dokumenty działki potrzebne do podpisania umowy notarialnej.

Działka objęta planem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej na
działkach zadrzewionych i zalesionych MNe.
Maksymalna intensywność zabudowy netto na poziomie 0,2,
Maksymalny procent zabudowy 20%,
Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 75%,
Dopuszcza się realizację na jednej działce budowlanej najwyżej jednego budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.
Wysokość budynków, do dwóch kondygnacji w tym poddasze użytkowe, przy zachowaniu łącznej maksymalnej wysokości budynku od obecnego poziomu terenu do kalenicy 10 m;
Nakaz stosowania spadzistych dachów, o kącie nachylenia połaci do 45°;
Szerokość elewacji frontowej budynków od 10 do 20 m.


INFORMACJE FINANSOWE

Cena: 850000 PLN
Powierzchnia: 2400 m2
Cena za m2: 354 PLN/m2

LOKALIZACJA

Ulica: Konieczna
Miasto: Magdalenka
Dzielnica: Magdalenka